Autor opatrujdoma.sk

O autorovi

fds

Domáca opatrovateľská služba v Prešovskom kraji

K 30.11.2023 sa končí realizácia aktivity Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí. Aktivita sa uskutočnila v rámci schváleného nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 8. Poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Do tejto...

Snímka

Domáca opatrovateľská služba v Trnavskom kraji

K 30.11.2023 sa končí realizácia aktivity Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí. Aktivita sa uskutočnila v rámci schváleného nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 8. Poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Do tejto...

Plagát k projektu Domáca opatrovateľská služba v Bratislavskom kraji

Projekt „Domáca opatrovateľská služba v Bratislavskom kraji“

Nezisková organizácia Dôstojný život všetkým, n. o. sa zapojila v roku 2021 do výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01. V rámci schváleného nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 8. REACT-EU nám bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 48 960,00 € pre projekt 312081BGY4: „Domáca opatrovateľská služba v Bratislavskom kraji“....

Plagát k projektu Domáca opatrovateľská služba v Košickom kraji

Projekt „Domáca opatrovateľská služba v Košickom kraji“

Nezisková organizácia Dôstojný život všetkým, n. o. sa zapojila v roku 2021 do výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01. V rámci schváleného nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 8. REACT-EU nám bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 48 960,00 € pre projekt 312081BGY4: „Domáca opatrovateľská služba v Košickom kraji“....

Plagát k projektu Domáca opatrovateľská služba v Trnavskom kraji

Projekt s názvom „Domáca opatrovateľská služba v Trnavskom kraji“

Nezisková organizácia Dôstojný život všetkým, n. o. sa zapojila v roku 2021 do výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01. V rámci schváleného nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 8. REACT-EU nám bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 48 960,00 € pre projekt 312081BGY4: „Domáca opatrovateľská služba v Trnavskom kraji“....

Plagát k projektu Domáca opatrovateľská služba v Prešovskom kraji

Projekt „Domáca opatrovateľská služba v Prešovskom kraji“

Nezisková organizácia Dôstojný život všetkým, n. o. sa zapojila v roku 2021 do výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01. V rámci schváleného nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 8. REACT-EU nám bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 48 960,00 € pre projekt 312081BGY4: „Domáca opatrovateľská služba v Prešovskom kraji“....

Projekt Inovatívne opatrovateľské služby

Dôstojný život všetkým, n. o. sa zapojil v roku 2019 do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/1 s názvom „Podpora opatrovateľskej služby“, ktorej poskytovateľom je Implementačná agentúra MPSVR SR, v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Projekt s názvom „Inovatívne opatrovateľské služby“ mal za cieľ podporiť komunitnú starostlivosť a opatrovateľské služby v celom Prešovskom samosprávnom kraji. Realizácia...

Dizajn bez názvu

Ako komunikovať so seniorom

Dobrá komunikácia je základom každého prežitého dňa vo vzťahu opatrovateľ a opatrovaný. Vďaka dobrej komunikácií dochádza k zdieľaniu informácií, ich pochopeniu a porozumeniu jeden druhému. Schopnosť komunikovať je veľmi dôležitá, najmä pri práci opatrovateľa alebo opatrovateľky. Komunikácia so starším človekom môže byť často o niečo ťažšia ako rozhovor s mladými. V mnohých prípadoch sú to...

Dizajn bez názvu

Nespavosť u seniorov

O nespavosti hovoríme, keď máte všeobecný problém so zaspávaním, keď sa budíte často v noci, alebo keď sa budíte príliš skoro ráno a už nemôžete zaspať. Bohužiaľ, čoraz viac ľudí trpí nespavosťou. Aj keď donedávna postihovala nespavosť hlavne starších a chorých ľudí, dnes majú problémy so spánkom aj mladí ľudia a dokonca aj deti. Dostatočný...

7

Bezpečný domov pre seniora

Takmer každý človek má doma babku alebo dedka a tak téma bezpečnosti seniora je stále aktuálna a každému z nás blízka. Cieľom je vytvárať čo najlepšie a najbezpečnejšie podmienky pre život našich blízkych v období jesene ich života. V tomto článku vám prinášame niekoľko tipov ako vytvoriť svojim blízkym miesto, kde sa budú cítiť príjemne...