Projekt Inovatívne opatrovateľské služby

Dôstojný život všetkým, n. o. sa zapojil v roku 2019 do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/1 s názvom „Podpora opatrovateľskej služby“, ktorej poskytovateľom je Implementačná agentúra MPSVR SR, v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Projekt s názvom „Inovatívne opatrovateľské služby“ mal za cieľ podporiť komunitnú starostlivosť a opatrovateľské služby v celom Prešovskom samosprávnom kraji. Realizácia projektu „Inovatívne opatrovateľské služby“ prebieha od 01.07.2019 do 31.08.2021 a jeho hlavnou aktivitou je poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí u klienta. V rámci tohto projektu boli podporené tri rodiny, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba v obciach Ždiar, Kapušany pri Prešove a Vyšná Šebastová čím sa naplnil merateľný ukazovateľ projektu: Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí: 3.

 

126857020_1536816276522061_1289978461851440207_n 126877370_1536816799855342_3499887765640533695_n 127208001_1536816573188698_6349175689253887443_n

Výsledkom projektu boli aj prínosy ako:  zabezpečenie sociálnej starostlivosti pre občanov, ktorí sú na to odkázaní, podpora komunitnej domácej starostlivosti, zlepšenie životných podmienok ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť, rozšírenie poskytovania sociálnej pomoci pre obyvateľov Prešovského samosprávneho kraja a vytvorenie nových pracovných mies.