Archiv měsíce: október 2023

fds

Domáca opatrovateľská služba v Prešovskom kraji

K 30.11.2023 sa končí realizácia aktivity Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí. Aktivita sa uskutočnila v rámci schváleného nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 8. Poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Do tejto...

Snímka

Domáca opatrovateľská služba v Trnavskom kraji

K 30.11.2023 sa končí realizácia aktivity Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí. Aktivita sa uskutočnila v rámci schváleného nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 8. Poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Do tejto...