Klienti

Klienti - Objednávanie služieb

K objednaniu  našich služieb nie je potrebný žiaden posudok a ani lekárske posudky.

Je potrebné, ale vyplniť formulár, kde uvediete Vaše požiadavky na opatrovateľku. Následne Vám vyberieme a zašleme profily našich opatrovateliek, ktoré sme vopred preverili. Všetky naše opatrovateľky majú opatrovateľský kurz a skúsenosti s opatrovaním.

Je potrebné mať taktiež  pre opatrovateľku  zabezpečenú vlastnú izbu.