Cenník

Klient samoplatiteľ

Hodinová sadzba pre klienta s posudkom odkázanosti na opatrovateľskú službu v rámci Národného projektu podpora opatrovateľskej služby v Prešovskom kraji:

Hodina opatrovania v pracovné dni

2,90 €/hod 

 

Hodinová sadzba pre klienta bez posudku odkázanosti na opatrovateľskú službu a ktorému obec/mesto nehradí žiadne náklady na opatrovanie je závislá od zdravotného stavu pacienta:

Hodina opatrovania v pracovné dni

8,00 - 11,00 €/hod 

Hodina opatrovania vo sviatok a víkend

12,00 - 15,00 €/hod 

 

Denná sadzba pri 24 hodinovej starostlivosti je závislá od zdravotného stavu klienta  a rozsahu činnosti, ktoré vyžaduje.

Spoločníčka + domáce práce                      Opatrovanie mobilného klienta

65,00 €/deň

Opatrovanie klienta na vozíku, pomoc s hygienou, obliekaním a domácimi prácami, varenie

70,00 €/deň 

Opatrovanie ležiaceho pacienta, pacienta na vozíku, výmena plienok, pomoc s hygienou, obliekaním, domáce práce, práca aj v noci

 

75,00 €/deň

Obmedzenia výšky úhrad pri 24 hodinovej starostlivosti (podľa zákona 448/2008 Z. z.) sa nevzťahujú na neverejného poskytovateľa. Takýto poskytovatelia a ani ich klienti nemajú nárok na akúkoľvek finančnú podporu zo strany štátu/ obce/ VÚC ani zo zdravotnej/sociálnej poisťovne.