Cenník

Klient samoplatiteľ

Denná sadzba pri 24 hodinovej starostlivosti je závislá od zdravotného stavu klienta  a rozsahu činnosti ktoré vyžaduje klient v rozsahu od 40 € - 50 

40 € /deň - spoločníčka plus domáce práce

43 €/deň-  opatrovanie- klienti na vozíku, pomoc s hygienou, obliekaním a domácimi prácami, varenie

48 €/deň- opatrovanie - ležiaci pacienti, pacienti na vozíku, výmena plienok, pomoc s hygienou, obliekaním, domáce práce 

50 €/deň- opatrovanie - ležiaci pacienti, pacienti na vozíku, výmena plienok, pomoc s hygienou, obliekaním, domáce práce, plus nutná aj práca v noci, ak je to nutné.

Obmedzenia výšky úhrad (podľa zákona 448/2008 Z. z.) sa nevzťahujú na neverejného poskytovateľa. Takýto poskytovatelia a ani ich klienti nemajú nárok na akúkoľvek finančnú podporu zo strany štátu/ obce/ VÚC ani zo zdravotnej/sociálnej poisťovne.