Pacienti so zrakovým postihnutím

Každý z nás si určite aspoň raz všimol na ulici nevidiacu osobu. Poznávacím znamením bola slepecká palička a trénovaný psík, ktorý ochotne sprevádzal svojho majiteľa na každom kroku. Pacienti so zrakovým postihnutím sú často odkázaní na pomoc inej osoby. Nejde vždy len o úplne nevidiacich pacientov. Veľakrát môže ísť o slabozrakosť, vážne poškodenie očí alebo poruchu videnia oboma očami. Pri poškodení zraku nastáva problém s orientáciou v priestore, pohybom a bežnými každodennými činnosťami. Sprievodným symptómom môžu byť aj psychické problémy. To však záleží od konkrétnej osoby, od jej povahy a podmienok, v ktorých žije.

Braillovo písmo

Ľudia so zrakovým ochorením potrebujú rôzne špeciálne vybavenie na to, aby bol ich život lepší a pohodlnejší. Možno ste si niekedy všimli na krabičke od liekov alebo inom produkte plastové body vyrazené do papiera. Práve Braillovo písmo im slúži na čítanie prostredníctvom hmatu. Na princípe tohto písma, boli vymyslené rôzne pomôcky pre nevidiacich, ktoré im umožňujú zlepšovať kvalitu ich života.

Opatrovanie nevidiaceho pacienta

Nevidiaci sú často vo veľkej miere samostatní ľudia. Naučia sa orientovať vo svojom okolí, robiť veci ako zdravý človek a dokonca aj pracovať. U staršieho pacienta s poruchou zraku to už nie je také jednoduché. V tomto prípade je potrebné aby osoby v staršom veku mali neustálu opateru. Ako opatrovateľka zrakovo postihnutého človeka sa stávate jeho pravou rukou vo všetkom, a to pri obliekaní, stravovaní, hygiene, orientácii v priestore a pod.

Ak opatrujete pacienta so zrakovým postihnutím, dôležité je to, ako s nim komunikujete.

  1. Hoci vás dotyčná osoba nevidí, je potrebné aby ste sa jej dívali do oči. Ľudia so zrakovým postihnutím vedia vycítiť že sa dívate inam a môžu sa cítiť menejcenne.
  2. Ak ste s pacientom niekde na prechádzke a stretnete niekoho známeho, mali by ste predstaviť pacientovi danú osobu, ktorú ste stretli, prípadne upozorniť na podanie ruky.
  3. Vždy pacienta oslovujte menom. Ak ho potrebujete niekam nasmerovať využívajte dotyk.
  4. Nikdy sa netreba báť upozorniť ich na niečo. Pacienti nevidia či si správne zapli všetky gombíky na košeli. Práve naopak, budú vám vďační za správne nasmerovanie.
  5. Je dôležité, aby ste sa s pacientom veľa rozprávali, vysvetľovali a opisovali mu napr. čo mu pripravujete na obed alebo čo má pred sebou v kúpeľni na umývadle.
  6. Nepoužívať výraz slepý. Zároveň nezačínajte témy, ktoré by mohli vyzerať tak, že sa ich snažíte ľutovať.

 

zdroj: www.unss.sk