Hry pre seniorov – hry podporujúce jemnú motoriku, hry pôsobiace na zlepšenie pamäti

Dnes vám na našom blogu predstavíme rôzne typy hier, ktoré si môžete vyskúšať so staršími ľuďmi. Prostredníctvom hry dochádza k zlepšovaniu zdravotného stavu. Jednotlivé hry a cvičenia sú vhodné na trénovanie pamäti u seniorov a zlepšenie kvality pohybu.

Zoznamovacia hra

Táto hra je skupinová. Hráči si posadajú do kruhu a ten, kto hru začína, povie svoje meno. Pred svoje meno by mal doplniť aj prívlastok, ktorý ho vystihuje napr. usmievavá Zuzana. Takýmto spôsobom sa predstaví každý hráč. Úlohou je zapamätať si meno každého hráča aj s prívlastkom. Hra sa môže sťažiť aj presádzaním jednotlivých hráčov.

Hra na mačku a myš

Rovnako ako v predošlej, aj pre túto hru je potrebná skupina. Budete potrebovať dve lopty. Väčšia bude mačka a menšia znázorní myš. Lopty sa posielajú v kruhu medzi hráčmi čo najrýchlejšie takým spôsobom, aby mačka nestihla chytiť myš. Aby to hráči nemali také jednoduché, je možné postupne pridávať ďalšie lopty. Pri hre sa rozvíja spolupráca, rýchlosť a pozornosť.

Čiara

Pri tejto hre je potrebné dodržiavať zásady o cvičení so seniormi. Hráčov rozdelíme do dvoch skupín, stojac oproti sebe. Rozdeľovať ich bude rovnako vzdialená čiara, na ktorú budú musieť hodiť všetky svoje karty. Je potrebné aby sa hráči trafili presne na čiaru. Môžete použiť aj iné rekvizity, avšak neodporúčajú  sa loptičky, pretože hráči by si mohli ublížiť.

Elektrina

Hráči si medzi sebou podávajú tzv. elektrický impulz. Ide napr. o pošteklenie, stisk ruky, dotknutie sa ramena a pod.

Pizza

Táto zaujímavá relaxačná hra spočíva v tom, že hráči si musia posadať bokom do kruhu tak, aby každý z nich bol schopný natiahnuť ruky pred seba a masírovať chrbát osobe pred ním. Seniori si musia zvoliť vedúceho hry, ktorý bude rozprávač. Ten popisuje a riadi hru ako napr. „najprv si prichystáme cesto, ktoré musíme poriadne vymiesiť“. Seniori by mali napodobňovať to, čo robí vedúci skupiny a masírovať chrbát rôznymi spôsobmi osobe, ktorá sedí pred ním. Pri tejto hre sa precvičujú ruky a pohyb prstov, čo je u ľudí v staršom veku nevyhnutné.

Prstové cvičenia

Na rozvoj jemnej motoriky nepotrebujeme vždy len skupinu. Niektoré cvičenia sú vhodné aj pre jednotlivcov ako napr. prstové cvičenia. Sú veľmi dobrou prevenciou proti rôznym problémom, ktoré sa v staršom veku zvyknúť prejavovať na rukách.

  1. Spájajte palec na jednej ruke s ukazovákom, potom s prostredníkom, prstenníkom a nakoniec s malíčkom. Jednoduché cvičenie postupne opakujte.
  2. Spojte prsty a palec tak, akoby ste sa snažili posoliť polievku.
  3. Spojte si prsty na oboch rukách bruškami prstov.
  4. Spojené prsty  na oboch rukách postupne oddeľujte    a opäť spájajte.

 

 

zdroj: https://is.muni.cz/th/yqzfg/prilohy_dis_prace.pdf